Uzbekistan Airways logo

Uzbekistan Airways square, rectangular, tail logos and color palette