SAS Ireland logo

SAS Ireland logo and color palette